Velkommen til Censorformandskabet for :

Den offentlige lederuddannelse (DOL)
Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)
Ingeniørernes lederuddannelse (EBA)

Hvad er de vigtigste kompetencer og kvalifikationer?

Som censor er der en række vigtige kompetencer og kvalifikationer, som man skal have, for at være en god censor:

  • Forståelse for sin egen rolle som censor og dermed også samarbejdet med eksaminator og uddannelsesinstitutionen, herunder adfærd i prøvesituationen, samt censors grad af deltagelse og sikring af den studerendes retssikkerhed.
  • Anvender regelgrundlaget korrekt og i rette tid både i forbindelse med prøver.
  • Kommunikere tydeligt og præcist til både studerende og eksaminator samt være i stand til at håndtere uenighed under voteringen og eksempler på uklare læringsmål.
  • Håndtere feedback til de studerende.
  • Have indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder.
  • Have specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
  • Bemærk, at der for at være censor på de erhvervsrettede videregående uddannelser ikke kan stilles krav om, at man har en uddannelse på kandidat eller masterniveau.
  • Have aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Kravene til censor kompetencer og kvalifikationer fremgår af Censorbekendtgørelsen - BEK nr. 458 af 19/04/22
Interesseret i at blive censor:

Censorkorpset er beskikket i perioden 1. oktober 2021 - 30. september 2025

Der er i øjeblikket ikke brug for at efterbeskikke censorer til korpset.
Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du skrive dig på listen her: https://www.censor-it.dk/frontend_pre_applications/new
Når ansøgningsproceduren går i gang, vil vi sende information pr. mail.