Beskikkelse som censor:

Censorkorpset beskikkes for en 4-årig periode. Den nuværende beskikkelsesperiode er 1. oktober 2021 - 30. september 2025.
Der er i øjeblikket ikke brug for flere censorer i korpset.

Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du sende en mail til censor-it@ucsyd.dk. Husk, at angive hvilken/hvilke uddannelser du er interesseret i.

Vi vil sende dig informationer pr. mail når ansøgningsskemaet er online til den kommende beskikkelsesperiode.