Høringer

Høring over udkast til ny certificeringsbekendtgørelse

Maj 2023
Høring over udkast til bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen).

 Formålet med den nye bekendtgørelse er:

1. at hæve ansøgningsgebyret fra 12.500 kr. til 17.000 kr. med henblik på, at gebyret dækker omkostningerne ved ordningen.

2. at forenkle ansøgningskravene til gencertificering, så der fremover bliver de samme krav til certificering og gencertificering.